Δραστηριότητες του Art Therapy Studio

 

Στο Art Therapy Studio λαμβάνουν χώρα οι εξής δραστηριότητες: 

- Ατομική Εικαστική Ψυχοθεραπεία 
 
- Ομαδική Εικαστική Ψυχοθεραπεία 

- Ομάδα Αυτογνωσίας μέσω της Εικαστικής Έκφρασης
 
- Βιωματικά Σεμινάρια 

- Παρεμβάσεις στην Κοινότητα

- Συνέδρια 
 

Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις απευθύνονται σε ενήλικες, οι οποίοι/ες:

• επιθυμούν να επεξεργαστούν τις εμπειρίες της ζωής τους και να εμβαθύνουν στη δυναμική των προσωπικών και διαπροσωπικών τους σχέσεων

• δυσκολεύονται να εκφραστούν λεκτικά

• διακατέχονται από άγχος, πένθος ή κατάθλιψη

• βιώνουν «αίσθημα αβοηθησίας» ή «εγκλωβισμού»