Βιωματικά Σεμινάρια

 

Τα Βιωματικά Σεμινάρια γνωριμίας με την Εικαστική Ψυχοθεραπεία (βλ. σχετικό φωτογραφικό υλικό*) έχουν ως στόχο τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη φιλοσοφία, τους στόχους και τις τεχνικές της εν λόγω προσέγγισης.


Το τελευταίο σεμινάριο Γνωριμίας με την Εικαστική Ψυχοθεραπεία πραγματοποιήθηκε στις 11/03/2017.

Η "συνάντηση" με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο βιωματικό εργαστήριο αξιολογήθηκε από τους/τις εμπλεκομένους/ες στη διαδικασία ως ιδιαίτερα "διαφωτιστική" σε θεωρητικό, πρακτικό και αυτογνωσιακό επίπεδο.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον και την παρουσία σας.

Επισημαίνεται ότι καθώς ο αριθμός των θέσεων στα εργαστήρια είναι περιορισμένος, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα μαζί μας.

Χορηγούνται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Σεμιναρίων

Διάρκεια εργαστηρίων: 8 (οκτώ) ώρες

Τα εικαστικά υλικά παρέχονται από το φορέα* Το φωτογραφικό υλικό των σεμιναρίων παρουσιάζεται μόνον κατόπιν άδειας εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Tα εργαστήρια του  Art Therapy Studio είναι καινοτόμα και πρωτότυπα: οι βιωματικές "ασκήσεις", η θεματολογία και το υλικό παρουσίασης δημιουργήθηκαν από το πλαίσιο και τους συνεργαζόμενους φορείς. 

Οποιαδήποτε σχετική ομοιότητα αποτελεί προϊόν απομίμησης και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.