Σεμινάριο 2017

    altaltalt

Εκτίθεται μέρος του φωτογραφικού υλικού των εικαστικών προϊόντων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του βιωματικού σεμιναρίου.

Σεμινάριο 2016

       

Το υλικό που προέκυψε από τη διαδικασία παρέμεινε στην αποκλειστική διάθεση των συμμετεχόντων στο εργαστήριο

Θέμα εργαστηρίου: "....: Η μοναξιά και η ομορφιά της διαφορετικότητας"