Ομάδα Αυτογνωσίας

 

Η Ομάδα Αυτογνωσίας μέσω αξιοποίησης της εικαστικής έκφρασης, βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Εικαστικής Ψυχοθεραπείας.

Απευθύνεται στον ίδιο πληθυσμό με την Ατομική Ψυχοθεραπεία, αξιοποιώντας ωστόσο τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Τα θέματα που απασχολούν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες αφορούν κυρίως την εις βάθος γνωριμία με τον Εαυτό και τη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων στο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

Η διάρκεια των συναντήσεων είναι πέντε ώρες ανά δεκαπενθήμερο.