Ομάδα Γονέων

 

Σε μια τέτοια ομάδα δίνεται η ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες:

  • να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου η αλληλεπίδραση τους/τις βοηθά να διαμορφώσουν τη στάση που θεωρούν πιο κατάλληλη για θέματα που τους απασχολούν
  • 
να κτίσουν καλύτερες επικοινωνιακές σχέσεις με τους σημαντικότερους ανθρώπους της ζωής τους
  • να ενισχυθεί ο γονεϊκός τους ρόλος
  • να απελευθερωθούν από τυχόν ενοχές που συνεπάγεται η έννοια του «τέλειου γονιού». Με τον τρόπο αυτό ανακουφίζονται από το άγχος του σωστού και λάθους.

Οι συναντήσεις της ομάδας δεν έχουν τη μορφή εισηγήσεων, αλλά βασίζονται σε βιωματικές τεχνικές, που προϋποθέτουν την ενεργητική συμμετοχή των μελών της ομάδας. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η συστηματική παρακολούθησή τους.


Τα υπό επεξεργασία θέματα αφορούν:
 
- τη θωράκιση της προσωπικότητας των παιδιών, ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτα στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζουν κατά την εξέλιξή τους
 
- την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια
 
- τις ανάγκες των παιδιών και των γονέων
 
- την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους
 
- την έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους
 
- την αντίσταση του παιδιού απέναντι στις αρνητικές επιρροές των συνομηλίκων

- τις προσδοκίες και επιλογές σε σχετικά με τα παιδιά τους θέματα.