Συνέδρια

 

Η ενεργή συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκά και Πανελλήνια συνέδρια Ψυχοθεραπείας συνιστούν πρωταρχικό μέλημα των συνεργατών του Κέντρου Εικαστικής Έκφρασης και Ψυχοθεραπείας μέσω:

  • ανάρτησης poster
  • εκπόνησης βιωματικών εργαστηρίων
  • θεωρητικής προσέγγισης ζητημάτων σχετικών με την Εικαστική Ψυχοθεραπεία
  • διαρκούς επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης αναφορικά με σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της Ψυχοθεραπείας