Παρεμβάσεις στην κοινότητα

 

Οι παρεμβάσεις στην κοινότητα αφορούν τη συνεργασία με πλαίσια που επικεντρώνονται σε θέματα όπως: κοινωνικός αποκλεισμός, ανισότητα, ρατσισμός, διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε δομής, διαμορφώνονται ο σχεδιασμός, η διοργάνωση, καθώς και η υλοποίηση των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.