Παρεμβάσεις στην κοινότητα

Ανοιχτό Βιωματικό Εργαστήριο "Art Therapy" στα πλαίσια του δρώμενου "Καλλιτεχνικός Πεζόδρομος Γκαρπολά' [2019] 

Οι παρεμβάσεις στην κοινότητα αφορούν στη συνεργασία με πλαίσια που επικεντρώνονται σε θέματα όπως:

- κοινωνικός αποκλεισμός 

- ανισότητα 

- ρατσισμός 

- διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

- ευαισθητοποίηση σε ψυχοκοινωνικά ζητήματα 

Ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε δομής, διαμορφώνονται ο σχεδιασμός, η διοργάνωση, καθώς και η υλοποίηση των παρεμβάσεων.   

 

Ανοιχτό Βιωματικό Εργαστήριο "Art Therapy" στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού [2011]